Skupiny vložených produktů

15. 6. 2023

Skupiny vložených produktů umožňují seskupovat volitelné položky a nastavovat jejich chování v rámci Složených produktů. Před přečtením této kapitoly se prosím seznamte se základním fungováním Složených produktů (je to nezbytné pro pochopení následujícího textu).

Skupiny vložených produktů mohou na jednu stranu dát Vašim zákazníkům široké možnosti výběru položek, které mají být součástí balíčku (zakoupené skupiny produktů), na druhou stranu je však takové sestavování balíčků vždy specifické pro konkrétní web a většinou zahrnuje i změnu šablon a programových částí. Z tohoto důvodu nejsou skupiny vložených produktů v základním nastavení E-shopu vytvořeny a musí je (až na vyjímky) vytvářet poskytovatel E-shopu. Následující nápověda je tak spíše jako náhledem na to co je možné s těmito skupinami dosáhnout.

Na Vašem webu může napřiklad využití těchto skupin vypadat takto:

V tomto případě jde o nákup akuvrtačky se dvěma bateriemi, kde si zákazník může volit typ každé baterie, přičemž 2100mAh baterie je v ceně produktu, zatímco další baterie (s vyšší kapacitou) mohou být s příplatkem. Dále má možnost zvolit si k akuvrtačce zvýhodněnou sadu vrtáků zdarma.

Administrace takového složeného produktu pak může vypadat takto:

zde je vidět, že vkládané produkty jsou zařazeny do dvou skupin "Baterie" a "Nástroje", přičemž první je typu "vícenásobný povinný výběr" a druhá "raioselect nepovinný". Typy skupin budou vysvětleny dále.

Samotné skupiny najdete v adminsitraci v sekci Produkty > Skupiny vložených produků

zde můžete určovat jejich pořadí a vstupovat do jejich editace prostřednictím ikony editace .

Jak je vidět výše ve většině případů můžete měnit pouze název skupiny, přesto je dobré vysvětlit si význam i dalších (zablokovaných) položek:

 • NID - jmenný identifikátor, je využiván pro identifikaci skupiny v rámci programové části webu (a v šablonách), má význam pro vytváření webu (programu a šablon) a proto jej nelze měnit.
 • Automatické plnění (NID kategorie) - jmenný identifikátor kategorie, umožňuje rychlé vkládání vložených produktů tím, že vloží všechny produkty (z praktických důvodů je však počet omezen na 10) z kategorie označené tímto NID. Toto nastavení nelze v administraci měnit, indikuje pouze, že skupina disponuje funkcí rychlého plnění.
 • Jméno - jediné plně editovatelné pole, určuje pod jakým názvem bude skupina zobrazována.
 • Typ skupiny - typ obvykle není editovatelný určuje způsob chování skupiny.

Základní typy skupin jsou:

 • '- neurčeno -' tento typ je využíván zejména jako 'nenastavení' typu (pro specifické řešení), v základním nastavení svým chováním odpovídá položce 'volný výběr'
 • 'volný výběr' - typ který umožňuje přidat k produktu libovolné doplňky nebo také žádný z dané skupiny, formou checkboxu (jedná se v podstatě o stejné chování jako u neseskupených volitelných položek).
 • 'vybrat alespoň jednu položku' - pro vložení do košíku vyžaduje vybrání jedné nebo více položek z dané skupiny, formou checkboxu.
 • 'radioselect nepovinný' - umožňuje vybrat pouze jednu, nebo také žádnou položku z dané skupiny formou radioselectu (viz příklad výše skupina "Nástroje")
 • 'radioselect povinný' - vyžaduje vybrat právě jednu položku z dané skupiny formou radioselectu
 • 'výběr nepovinný' - umožňuje vybrat pouze jednu, nebo také žádnou položku z dané skupiny formou selectboxu
 • 'výběr povinný' - vyžaduje vybrat právě jednu položku z dané skupiny formou selectboxu
 • 'vícenásobný povinný výběr' - vyžaduje vybrání určeného počtu produktů z dané skupiny formou příslušného počtu selectboxů (viz příklad výše skupina "Baterie")

Vyzkoušet E-shop zdarma x

 • Váš E-mail *

Přístup do administrace E-shopu Vám zašleme na zadaný email.

Individuální řešení e-shopu x

 • Váš E-mail *
 • Popis Vašeho e-shopu. (funkce, grafika) *

Po odeslání vašeho E-mailu Vám na něj obratem odepíšeme.