Správa udělování souhlasu s používáním Cookies

29. 12. 2022

E-shop (web) podporuje několik možností jak pracovat s udělováním souhlasu s použitím cookies.
 

Disclaimer: Tento manuál neposkytuje žádné právní ani jiné rady ohledně toho, které úrovně souhlasu jsou třeba k jednotlivým měřícím, marketingovým, ani jiným skriptům vloženým v GTM nebo na vašem webu.

 
 1. Slovník pojmů
 2. Nastavení v administraci
 3. Consent mode
 4. Jak začít používat consent mode V2
 5. Co je třeba ještě udělat
 6. Nastavení tagu postaveného na šabloně (template)
 7. Nastavení tagů (s template i bez template)
 8. Publikování GTM kontejneru
 9. Externí aplikace

1. Slovník pojmů

 • GTM - Google Tag Manager
 • Tag - značka
 • Trigger - pravidlo
 • Variable - proměnná
 • Template - šablona
 • Cookie Consent - souhlas s cookies
 • Recipe - recept
 • Workspace - pracovní prostor
 • dataLayer - datová vrstva

Druhy souhlasů a jejich popis najdete zde: https://support.google.com/tagmanager/answer/10718549?hl=cs#consent-types

2. Nastavení v administraci

V ADMIN > NASTAVENÍ > PROPOJENÉ SLUŽBY > MARKETING A KOMUNIKACE je první položka Souhlas s Cookies.
Zde můžete vybrat jednu z možností Typ souhlasu s používáním cookies - tedy jak má váš web/e-shop spravovat souhlasy s používáním Cookies:

 1. Souhlas řeší aplikace třetí strany
  E-shop/web souhlas neřeší, pro správu souhlasů používáte externí aplikaci třetí strany
 2. Nevyžadovat (souhlas bez souhlasu)
  Souhlas nebude vyžadován, nicméně se e-shop bude chovat tak, jako by uživatel tento souhlas udělil.
 3. Pouze informační lišta (se souhlasem)
  E-shop bude chovat tak, jako by uživatel tento souhlas udělil, na spodku stránky se zobrazí pouze malá informační lišta ohledně používání Cookies.
 4. Plná funkcionalita G tag
  E-shop spravuje udělování souhlasů s používáním Cookies a Google souhlasy předává pomocí G Tagu.
 5. Plná funkcionalita GTM
  E-shop spravuje udělování souhlasů s používáním Cookies svépomocně a Google souhlasy předává pomocí GTM - Google Tag Manageru, bez použití GTM šablony (templatu).
 6. Plná funkcionalita GTM + template
  E-shop spravuje udělování souhlasů s používáním Cookies svépomocně a Google souhlasy předává pomocí GTM - Google Tag Manageru s použití, custom šablony.
  Díky custom GTM šabloně budou například po udělení souhlasu spuštěny povolené měřící kódy okamžitě bez refreshu (znovu načtení) stránky.

3. Consent Mode

Varianty -- Basic Consent Mode/Advanced consent mode: https://support.google.com/google-ads/answer/10000067?hl=en
Consent mode v2: https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607?hl=en

Na konci roku 2023 Google provedl update toho, jak používá zpracovává souhlas uživatele s cookies (Consent Mode V2). Jedná se v podstatě o přidání nových signálů, které je třeba zpracovat na úrovni GTM/gtag aby odesílání dat do systémů 3. stran proběhlo v souladu s GDPR/ePrivacy a dalších regulací.

S tím souvisí úprava nastavení GTM, kterou musí každý provést sám. Více o ní níže.

Varianty Souhlasu

Tagy (značky) mohou obsahovat vestavěnou (built-in) funkcionalitu pro vnitřní zpracování souhlasu uživatele. To typicky znamená, že anonymizují odchozí data tak, aby vyhovovala regulacím.

Google Tag Manager je na toto chování připraven a je jen na vás, jak se rozhodnete s tagy pracovat.

Basic consent Mode (V2)

Zjednodušeně řečeno, tato varianta znamená, že se řídíte úrovní souhlasu a dokud nezískáte od uživatele specifický souhlas, neodesíláte žádná data.

Je třeba nastavit, pro každý tag, kterými úrovněmi souhlasu se má řídit.  (lze to i hromadně, viz níže)

Toto nastavení využijete například pro Facebook, Seznam, custom HTML tagy (= nejsou od google)

Advanced Consent mode (V2)

Tato varianta consent módu je ta, kterou Google “tlačí” pro tagy svých produktů. Obecně se dá říci, že tagy, které mají vnitřní zpracování souhlasu (build-in) posílají tzv. cookiels pingy, (anonimizovaná data) do svých databází, kde na jejich základě modelují například konverze.

Důležité je, že i přes nesouhlas uživatele data proudí na servery poskytovatele (např.: Google), jen v anonymizované podobě.

Nastavení v GTM následně vypadá takto:

4. Jak začít používat consent mode V2

Je několik variant jak to udělat:

A) Bez GTM

Pouze pomocí administrace webu, viz bod 1 a pak Plná funkcionalita G tag. A to je v tomto případě vše.

B) Pomocí GTM bez šablony

V administraci nastavíte Plná funkcionalita GTM. A následně pokračujete nastavením tagů zde.

C) Pomocí šablony Consent Mode V2 (Artweby)

V této části manuálu se na dalších řádcích dozvíte jak vše nastavit v prostředí Google Tag Manageru za pomocí šablony (Consent Mode V2 (Artweby)):

Import předpřipravené Cookie Consent šablony do Google Tag Manageru

Do Google Tag Manageru (GTM) je možné importovat tzv. recepty (recipes).
Jde o exportovaný kontejner (ve formátu JSON), který obsahuje definici tagů (zanček), triggerů (pravidel), variables (proměnných) a templates (šablon).
Pro správnou funkčnost cookie consentu (souhlasu s cookies) je třeba takový recept naimportovat do svého/svých GTM.

Kontejner ve formátu JSON si stáhněte přímo v administraci eshopu zde: ADMIN > NASTAVENÍ > ODKAZY > Další URL adresy >  GTM template pro Cookie Consent (.json) .
Soubor s názvem GTM_consent_template.json si uložte.

Import receptu do GTM
Zde je video jak importovat (a exportovat kontejner): https://www.youtube.com/watch?v=5IiinfOM2vU

Importovat kontejner

Vyberte stažený soubor (GTM_consent_template.json) -> Vytvořte nový workspace -> Zvolte Merge -> Přejmenovat konfliktní značky, pravidla a proměnné

Po potvrzení uvidíte vše importované v novém workspace (pracovní prostor). V tomto případě je pracovní prostor nazván Consent Mode V2.

Import tímto máme hotový.

Co se importem vytvořilo:

 • Triggery (Pravidla):
  • Consent Initialisation - inicializace souhlasu - ten je v GTM automaticky (není vidět v importu)
  • Event - Consent Updated
 • Tagy (značky)
  • Consent Mode V2 - Před použitím je třeba u tohoto tagu zrušit pozastavení(viz obrázek).
 • Template (Šablony)
  • Consent Mode V2 (Artweby) - cookie consent, který ovládá co se bude spouštět a co ne, na základě souhlasu uživatele. Na tomto template je založený výše zmíněný tag.
 • Folder (Složka)
  • Consent Mode V2

Pozastavený tag vidíte v GTM zde.

Pozastavený tag zobrazte

A Od Pauzujte jej

Tuto změnu uložte

5. Co je třeba ještě udělat

Povolte přehled nastavení souhlasu, viz https://support.google.com/tagmanager/answer/10718549?hl=cs#consent-overview

Poté se v kategorii Značky (Tags) zobrazí tato ikona

Když na ni kliknete, zobrazí se Přehled nastavení souhlasu

Kde si můžete hromadně nastavit které tagy mají mít kterou úroveň

6. Nastavení tagu postaveného na šabloně (template)

Důležitá Informace:
Signály ad_user_data a ad_personalization se ve vnitřní logice tagu řídí souhlasem ad_storage.
To znamená, že pokud je ad_storage nastaveno na hodnotu ‘denied’, pak ad_user_data a ad_personalization jsou také ‘denied

Při importu se tag postavený na šabloně (Consent Mode V2 (Artweby)) automaticky vytvoří. Otevřete jej a kliknutím na Tag Configuration (Konfigurace tagu) zobrazte možnosti.


Pro více informací o jednotlivých volbách přesuňte kurzor myši na otazník (?) vedle jednotlivých voleb

Jaké volby máte k dispozici (Main settings)

Pro správnou funkci GTM je třeba nejdříve nastavit tzv. default consent (počáteční stav souhlasu, než se uživatel vyjádří)

Default settings

Je to základní nastavení, kde není třeba nic měnit, pokud vám vyhovuje následující…
V GDPR oblasti (v těchto zemích EU + GB) je defaultní úroveň souhlasu nastavena následovně

'ad_storage': 'denied',

'ad_user_data': 'denied',

'ad_personalization': 'denied',

'analytics_storage': 'denied',

'functionality_storage': 'granted',

'personalization_storage': 'denied',

'security_storage': 'granted',

Kromě functionality_storage a security_storage cookies jsou všechny zakázány.

Ve všech ostatních zemích je vše povoleno:

'ad_storage': 'granted',

'ad_user_data': 'granted',

'ad_personalization': 'granted',

'analytics_storage': 'granted',

'functionality_storage': 'granted',

'personalization_storage': 'granted',

'security_storage': 'granted'

Custom setup

Zde si můžete nastavit default consent podle svého uvážení. Pokud chcete nastavit pro různé země různé počáteční úrovně / default consent, můžete to udělat zde.

Nezapomeňte nastavení pojmenovat a vyplnit kódy zemí (oddělené čárkou), ve kterých má konkrétní počáteční stav platit.

Může to vypadat například takto:

Other settings

 • Pass URL params - pokud zaškrtnete tuto volbu a ad_storage bude ve stavu denied, budou se v URL parametrech předávat informace o kliknutí na reklamu, případně. Podobně to platí pro analytics_storage. Data o kliku na reklamu se neukládají lokálně. Více zde.
 • Redact data for Ads - Pokud zaškrtnete tuto volbu, všechny google identifikátory v URL budou zamaskovány. Nebo jak se píše v dokumentaci google: Parametr režimu souhlasu slouží k odstranění identifikátorů kliknutí na reklamy (např. &gclid, &dclid, &wbraid atd.) ze všech requestů, když je zamítnut souhlas. Více zde.
 • Send consent categories to dataLayer - pokud zaškrtnete tuto volbu všechny změny consentu uvidíte v datové vrstvě

7. Nastavení tagů (s template i bez template)

Nyní je třeba nastavit tagy tak, aby respektovaly uživatelem zvolené nastavení.

Jak už bylo napsáno výše, některé tagy zpracovávají souhlas uživatele a jiné ne. To znamená, že je třeba zrevidovat všechny tagy(značky) a nastavit/přenastavit, jak budou na soulas uživatele reagovat.
 

Užitečný odkaz - Konfigurace souhlasu: https://support.google.com/tagmanager/answer/10718549?hl=cs

Šablony google

Některé tagy v sobě mají “vestavěno” tzv. vnitřní zpracování consentu. Jsou to tagy, jejichž templaty poskytuje přímo google, případně některé templaty z galerie:

Jak poznám, jestli má v sobě tag vnitřní zpracování souhlasu?
V nastavení tagu přejděte do Advanced Settings (Rozšířené nastavení) -> Consent Settings (Nastavení Souhlasu)

Zde se musíte rozhodnout, jestli chcete využít Advanced Consent Mode (posílat “cookieless pingy” = anonymní data svých uživatelů) na servery poskytovatele značky, nebo ne.

Pokud chcete posílat tyto cookieless pingy, nastavte jen Nevyžadovat další souhlas v části Consent Settings(Nastavení souhlasu) -> No additional consent required (Další kontroly souhlasu)

Pokud nechcete posílat cookieless pingy do google, postupujte tak, jak je vysvětleno dále. (Ostatní tagy)

Ostatní tagy

Pokud chcete, aby i ostatní tagy (ty nevytvořené na šablonách goolge) respektovaly souhlas uživatele, je třeba jim nastavit, jaká oprávnění mají respektovat.

Jak na to?

Nejlepší cestou jak postup vysvětlit je příklad. Dejme tomu, že máte v GTM kontejneru tag, který odesílá data do seznamu (sklik)…

V tagu opět otevřete rozšířená nastavení -> nastavení souhlasu a zvolte možnost Require additional consent for tag to fire (Požadovat další souhlas ke spouštění značky). Zde vyberete který souhlas nebo souhlasy jsou potřeba. V tomto případě ad_storage (sklik = reklamní systém, proto ad_storage).

Kliknutím do pole vám GTM nabídne dostupné druhy souhlasů, můžete jich zvolit i více).

Tag uložte.

Toto nastavení (s různými soulasy potřebnými ke spuštění různých tagů) je třeba udělat pro všechny tagy NEOBSAHUJÍCÍ vestavěné (built-in) souhlasy, pokud chcete aby byl souhlas uživatele respektován

Nastavit stejnou úroveň souhlasu lze také hromadně:
https://support.google.com/tagmanager/answer/10718549?hl=cs#bulk-edits

8. Publikování kontejneru

Důrazně doporučujeme kontrolu nastavení v Preview (Náhledu) kontejneru s použitím Tag assistant

https://support.google.com/tagmanager/answer/10039345?hl=cs

Pokud vše funguje jak má, publikujte kontejner.

Případně si ještě updatnite Workspace v GTM:

9. Externí aplikace

Pokud nechcete použít správu souhlasů s používáním Cookies přímo e-shopem, můžete v administraci e-shopu zvolit možnost Souhlas řeší aplikace třetí strany.

Externí aplikace pro správu Souhlasů s Cookies certifikované Google

Zde najdete jejich seznam přímo od Google: https://support.google.com/admanager/answer/13554116?hl=en#zippy=%2Cgoogle-certified-cmps

Cookiebot

Cookiebot je jeden z mnoha externích aplikací, které můžete využít. Umožňuje vašim uživatelům spravovat povolení cookies.

Po zaregistrování a získaní scriptů po vložení na web tyto scripty vložte následovně:

 1. povinně: skript  Cookie consent banner do hlavičky vložte sem: ADMIN > ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ > SKRIPTY > Tagy/skripty v hlavičce webu
 2. nepovinně: skript Cookie Declaration do těla stránky  můžete vložit na samostatnou stránku, kterou vytvoříte pro dodatečnou správu cookies, nebo jej taky nemusíte vkládat nikde.

Vyzkoušet E-shop zdarma x

 • Váš E-mail *

Přístup do administrace E-shopu Vám zašleme na zadaný email.

Individuální řešení e-shopu x

 • Váš E-mail *
 • Popis Vašeho e-shopu. (funkce, grafika) *

Po odeslání vašeho E-mailu Vám na něj obratem odepíšeme.